Beheer vastgoedverhuur: syndicus vs. rentmeester

Beheer vastgoedverhuur: syndicus vs. rentmeester

Een herstelling in een verhuurd appartement of handelspand in een vereniging van mede-eigenaars, is dat een bevoegdheid voor u als rentmeester of hoort dit bij de taken van de syndicus? De grens tussen beiden is soms flinterdun. Daarom overlopen we voor u enkele concrete punten en verschillen in het beheer van uw vastgoedverhuur.

 

2 kanten bij beheer van vastgoedverhuur

Beheert u vastgoed? Dan is het bepalend in het beheer van vastgoedverhuur of het een vrij pand is of het deel uitmaakt van een mede-eigendom. Klassiek voor appartementen, handelspanden, staanplaatsen of bedrijvenunits is dat uw klant (de eigenaar) de status heeft van mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De lift, trappenhal of technische ruimten zijn zogenaamde ruimten in onverdeeldheid. De bevoegdheden erover zijn in het beheer van vastgoedverhuur in principe de verantwoordelijkheid van de syndicus.

Taken in het beheer van vastgoedverhuur

In het beheer van vastgoedverhuur treedt u als rentmeester zoveel mogelijk op in naam van de eigenaar. Uw klant verwacht in die zin dan ook een complete ontzorging op het vlak van het financieel beheer, de taakopvolging, het technisch onderhoud en de communicatie aangaande zijn opbrengsten-eigendom. In mede-eigendom staat de betrokken syndicus in voor ongeveer dezelfde taken, maar dit enkel voor de gemeenschappelijke delen. Hij is het aanspreekpunt voor u als rentmeester of direct voor de eigenaars. Zo vindt jaarlijks de verplichte Algemene Vergadering plaats en maakt de syndicus de afrekening per eigenaar op. Dit komt dan terug naar uw beheer om te verwerken. Op dat punt kan het handig zijn dat de syndicus (met een goed pakket zoals Syndesk ) u ook een gedetailleerde huurdersafrekening of details bezorgt. Weet trouwens dat vanaf 20 kavels een mede-eigendom verplicht is een syndicus aan te stellen. Het aannemen van een rentmeester is in tegenstelling tot de syndicus volledig vrijblijvend.

“In vastgoedverhuurbeheer treedt u als rentmeester zoveel mogelijk op in naam van de eigenaar.”

Type pand in beheer van vastgoedverhuur

Indien u eigenaars wil ontzorgen met hun opbrengsteneigendommen is het nuttig om te weten over welk type verhuurbare entiteit het gaat. Heeft het een individueel karakter of maakt het deel uit van een mede-eigendom? Dat geeft u meteen inzicht in hoe ver uw verantwoordelijkheden strekken en hoeveel extra tijd het vraagt. Bij specifieke taakopvolging van gemeenschappelijke delen komt er meer werk kijken. Denk bijvoorbeeld aan een dakrenovatie. Deze betrekt niet enkel eigenaars van panden op de bovenste verdieping: meerdere mede-eigenaars kunnen, afhankelijk van de context, betrokken zijn. Net zoals wanneer de trapleuning begint te roesten of de lift het niet meer doet. Is er echter een lek? Valt de deur niet meer in het slot? Of werkt de deurbel niet meer? Dán spreken we over bevoegdheden ten laste van de eigenaar of rentmeester in het beheer van vastgoedverhuur.

 

Beheer vastgoedverhuur onder controle

Wordt het beheer van vastgoedverhuur net te ingewikkeld en tijdsintensief voor u? Geen paniek. Als u het juiste softwarepakket onder de arm neemt, hebt u een krachtig instrument. Indien eigenaars hun portefeuille zelf willen beheren of hun panden voor ontzorging uitgeven aan een rentmeester, hebben beiden met verhuursoftware als Rentdesk alles onder controle. Bent u syndicus of combineert u beiden? Dan beheert u meer gebouwen in minder tijd met Syndesk software voor het optimale beheer van mede-eigendom.

Wij presenteren onze software oplossing voor het beheer van vastgoedverhuur graag op een heldere en bondige manier.