Financieel vastgoedbeheer

Krijg snel inzicht in de opbrengsten en kosten.

Geldbewegingen snel verwerkt

Verwerk inkomende bankbewegingen en uitgaande verrichtingen. Creëer optimale koppelingen met huren, lasten en/of kosten. De basis voor uw achterstalopvolging en rappelverzending. Krijg dankzij uw vastgoedbeheer snel inzicht in de opbrengsten en kosten.

Verwerk bankverrichtingen tijdens uw vastgoedbeheer

Lees digitale Coda-afschriften in voor de automatische koppeling tussen ontvangsten en documenten. Gebruik bij uw vastgoedbeheer aparte bankrekeningen of meerdere centrale ontvangstenrekeningen. Boek niet relevante verrichtingen weg op een wachtrekening.

Creëer huurders in verhuursoftware Rentdesk

Inzicht in alle bewegingen

Zie op eender welk moment tijdens uw vastgoedbeheer welke ontvangsten en betalingen aan welke documenten gekoppeld zijn. Bekijk details van alle betaalbewegingen van huurders, alle doorstortingen naar eigenaars en alle betalingen aan leveranciers.

Creëer uitgaande betalingen

Maak eenvoudig betaalagenda’s op voor leveranciers op basis van ingegeven kosten of facturen. Heb inzicht in doorstortingen van opbrengsten naar eigenaars. Controleer uw eigen erelonen en betaal uit. Maak gebruik van business banking of werk via Isabel tijdens uw vastgoedbeheer.

Opvolging van achterstal tijdens vastgoedbeheer

Volg vanuit het dashboard betalingsachterstal op voor elk rappelniveau. Communiceer gepast met betalingsherinneringen via sms, e-mail of standaardbrieven met behulp van uw eigen Word-templates.