Zo gebruiken wij jouw gegevens

Als softwarebedrijf hebben wij heel goed geluisterd naar vastgoedbeheerders. Hun ervaring is gebruikt om uw werktijd, huurders, leveranciers, rendement en verdere groei perfect onder controle te hebben.

Bij Rentdesk respecteren en beschermen wij jouw privacy. Daarom is onze website zo gestructureerd dat je hem kan raadplegen zonder jezelf te moeten identificeren of persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Mocht je ons toch persoonlijke informatie verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie alleen wordt gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ons aangeboden producten, software en/of dienstenprestaties.

En jouw gegevens?

Je kan steeds om een verbetering van jouw gegevens vragen of een mededeling doen. Als je geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen, dien je ons hier uiteraard van op de hoogte te brengen. We verbinden ons ertoe alle persoonsgegevens, die worden opgeslagen in de cloud, te bewaren in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die rusten op een verwerker van persoonsgegevens.

Als je nog vragen mocht hebben over jouw privacy, contacteer ons.

Ik wil meer informatie